• OGÓLNOPOLSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPEUTÓWProjekt „Ogólnopolski Program Kształcenia Fizjoterapeutów" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 30.04.2019 r.
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 569 549,81 PLN

Rekrutacja

  • Kandydacie! Fizjoterapeuto!

    Przeszedłeś już szereg szkoleń, a chciałbyś być jeszcze lepiej przygotowany na zmieniające się potrzeby społeczne? Dołącz do projektu - pomożemy Ci nabyć odpowiednie kompetencje. Nieważne z jakiego województwa pochodzisz.

  • Jeśli

    • jesteś zatrudniony w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. posiadasz umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ)
    • wykonujesz czynności zawodowe fizjoterapeuty na terenie całego kraju
  • Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji kobiety, osoby niepełnosprawne oraz kandydatów 50+, którzy znajdują się w gorszej sytuacji w dostępie do szkoleń.

  •  

Lokalizacja

Kursy mogą być realizowane w odległości maksymalnie do 50 km od wymienionych niżej lokalizacji

Warszawa

Rzeszów

Katowice

Wrocław

Szkolenia realizowane będą w 5 lokalizacjach na terenie Polski

Szczecin

Zapewniamy

Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów

Dogodne terminy i lokalizację kursów

Wysokiej jakości materiały dydaktyczne oraz niezbędne narzędzia

Wyżywienie w trakcie szkoleń

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób, które zatrudnione są w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ) i wykonują czynności zawodowe fizjoterapeuty poprzez udział w specjalistycznych kursach zawodowych z zakresu Ortopedycznej diagnostyki funkcjonalnej i fizjoterapii pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r.

W ramach projektu "Ogólnopolski Program Kształcenia Fizjoterapeutów" zostaną zrealizowane trzy bloki tematyczne, 90% uczestników zdobędzie nowe kompetencje, czego potwierdzeniem będzie certyfikat wydany przez organizatora kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego w zakresie odbytego kursu.
Celem kursu jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń stawu biodrowego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo. Kurs pn. Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo - staw biodrowy jest szkoleniem o tematyce medycznej opartej o Evidence Based Medicine.
Kurs obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych (5 dni szkoleniowych).
Celem kursu jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń obręczy barkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo.
Kurs obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych (5 dni szkoleniowych).
Celem kursu jest nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń stawu kolanowego – SK, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo.
Kurs obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych (5 dni szkoleniowych).

Dokumenty do pobrania

J&P Moritz Consulting Group

Al. Józefa Grzecznarowskiego 2, lok. 411, IV piętro
26-604 Radom

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00